Hør tidligere professor Jens Holger Schjørring fortælle om lutherdommens nyere historie, når sidste omgang Højskoleformiddag i Domkirkens Hus med fokus på reformationsjubilæet afholdes.

Den 23. marts inviterer Aarhus Domkirke til den sidste Højskoleformiddag i denne omgang. Det foregår som altid i Domkirkens Hus i Kannikegade.

Denne gang bliver der sat fokus på reformationsjubilæet, når tidligere professor i teologi, Jens Holger Schjørring, taler om reformationsjubilæet i forhold til de kristne kirkers aktuelle situation set ud fra et globalt perspektiv. Som det hedder i oplægget til foredraget, går det ikke at feste, uden at tage fortidens mørke skygger alvorligt.

LÆS MERE: Aarhus fejrer Reformationen

Schjørring vil derfor også komme ind på nogle af de problematiske faser af lutherdommens nyere historie og bestræbelserne på at overvinde disse. Foredraget rundes af med et oplæg til diskussion om, hvordan man som folkekirkekristne i dag kan læse Luther.

Højskoleformiddagene er arrangeret af Aarhus Domkirke, Skt. Markus Kirke og Vor Frue Kirke og foregår fra kl. 9.45 til kl. 12 i Domkirkens Hus, Sct. Clemens Gård, Kannikegade 12, 1. Der er gratis adgang for alle og mulighed for at købe kaffe og rundstykker.

DEL

SKRIV EN BESKED