Transportsektoren er den hårdeste nød at knække, hvis Aarhus skal være CO2-neutral i 2030. Letbanen yder et bidrag til, at kommunen kan nå sit klimamål.

Fra engang i 2016 vil hele varmeforsyningen i Aarhus blive CO2-neutral. Al fjernvarme vil fra næste år blive produceret på biomasse, vind, sol og affald. Dermed er Aarhus et skridt nærmere på at opnå sit klimamål om at være en CO2-neutral kommune i 2030.

”Der er dog stadig et langt stykke igen, før ambitionen bliver til virkelighed,” erkender rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz (S).

”Det er helt klart transportsektoren, der er den hårdeste nød at knække, når vi skal gøre vores bysamfund mere bæredygtigt,” siger han.

Flytter mange mennesker
Ifølge rådmanden skal der to ting til, for at transportsektoren kan blive mere miljøvenlig: Flere motordrevne køretøjer skal køre på klimavenlige drivmidler i stedet for oliebaserede, og flere mennesker skal gå, cykle eller bruge den kollektive trafik.

”I den ligning er letbanen enorm vigtig, fordi den kommer til at betjene de ruter i byen, hvor rejsestrømmene er størst. Dermed er der virkelig mulighed for at få flyttet en stor mængde mennesker fra biler og over i en mere klimavenlig transportform. Jo mere af vores mobilitet, som er eldrevet, jo bedre, så det er et rigtigt vigtigt skridt,” siger Kristian Würtz.

Strøm fra elnettet
Den eldrevne letbane vil blive forsynet med strøm fra det almindelige elnet. Hvordan strømmen i nettet bliver produceret varierer blandt andet efter, hvordan vinden blæser, men i gennemsnit kommer 39 % af den strøm, der produceres i Danmark, fra vindmøller.

”I vindstille perioder supplerer vi med strøm fra Norge og Sverige, hvor vandkraft er en vigtig og bæredygtig energikilde. I alt bliver helt op til 67 % af strømmen i Norden produceret på vedvarende energikilder,” oplyser organisationen Dansk Energi.

Fokus på effektivitet
Med til at sikre klimagevinsten er også den indsats, som Aarhus Letbane gør for at blive så energieffektiv som muligt.

Biler bruger mindre brændstof, hvis de kører i et jævnt tempo i stedet for hele tiden at speede op og bremse ned. På samme måde sparer letbanetogene strøm, når de glider roligt af sted. Derfor arbejder letbanen for, at der kan implementeres et teknologisk system (Driver Advisory System), der sikrer en mere energirigtig kørsel.

Det kan især være relevant på de forholdsvise lange strækninger på Djursland.

”Der er et stort potentiale for energiforbedring i den måde, førerne kører toget på,” siger projektchef Britta Lyager Degn, Aarhus Letbane.

Der er ikke kun energigevinster at hente, mens togene kører ude på skinnerne. Når de holder stille om natten, kommer de til at stå overdækket.

”Det gør vi for at minimere behovet for at varme togene op om morgenen i kolde perioder –  eller køle dem ned om sommeren. Desuden giver det et bedre arbejdsmiljø for de, der går og gør togene rene om natten,” siger Britta Lyager Degn.

DEL

SKRIV EN BESKED